دانلود سریال سیاوش

دانلود سریال سیاوش

|

حاضری برای حمایت از خانواده‌ات چی کار کنی؟ اگه مجبور بشی دیگه عضوی از خانواده هم نباشی، کار درست رو انجام میدی یا منتظر میشی که نابود بشن؟

 • کیفیت 480p & 720p & 1080p
 • وضعیت پخش اتمام پخش
 • روز پخش جمعه
 • شبکه نمایش خانگی
 • سال انتشار
 • سال های پخش 1399
 • زبان
 • رده سنی 12 سال به بالا

“دانلود سریال سیاوش با کیفیت عالی”

“دانلود سریال سیاوش با ترافیک نیم بها”

“قسمت 18 (قسمت پایانی) اضافه شد”

“قسمت اول”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.82 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.98 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 841 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 541 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 338 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت دوم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 2.41 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 894 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 466 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 324 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت سوم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.32 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 2.05 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 728 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 467 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 292 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت چهارم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.5 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.85 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 836 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 483 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 309 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت پنجم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.8 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 2.02 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 829 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 519 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 320 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت ششم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.35 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.79 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 732 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 471 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت هفتم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.48 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.79 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 756 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 486 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 305 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت هشتم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.29 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.67 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 705 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 455 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 287 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت نهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.67 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.8 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 772 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 483 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 298 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت دهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.55 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.74 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 732 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 469 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 295 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت یازدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.69 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.82 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 774 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 515 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 336 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت دوازدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.47 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.72 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 601 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 429 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 300 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت سیزدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.45 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.69 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 689 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 458 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 304 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت چهاردهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.47 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.73 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 813 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 423 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 294 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت پانزدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.55 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.71 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 804 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 427 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 298 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت شانزدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.66 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.82 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 853 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 495 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 298 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت هفدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.64 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.85 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 796 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 498 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 307 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت هجدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.37 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.68 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 890 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 456 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 299 مگابایت – 6.000 تومان*

درباره سریال:

سیاوش، سریالی به کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی مهدی یاری است که محصول جدید نمایش خانگی و محصول سال 1399 است. قسمت اول این سریال 10 بهمن ماه 99 پخش شد.

بازیگران:

مجید صالحی، میلاد کی‌مرام، رضا کیانیان، ترلان پروانه، خسرو شهراز، گیتی قاسمی، علیرضا جعفری، مهدی حسینی‌نیا، سوگل خلیق، محمدرضا صولتی، مرجان اتفاقیان، محمد ولی‌زادگان، مهدخت مولایی، علی عامل‌هاشمی، رویا جاویدنیا، ناهید مسلمی، الهام جدی و مرجان قمری به هنرنمایی پرداخته اند.

خلاصه سریال:

در خلاصهٔ داستان آن آمده ‌است: حاضری برای حمایت از خانواده‌ات چی کار کنی؟ اگه مجبور بشی دیگه عضوی از خانواده هم نباشی، کار درست رو انجام میدی یا منتظر میشی که نابود بشن؟

*مطالب پیشنهادی*

دانلود سریال آقازاده

دانلود فیلم رقصنده

دانلود سریال موچین

دانلود فیلم حکایت دریا

دانلود فیلم هایلایت

دانلود سریال قورباغه

تیزر:

دلیل بروزرسانی
قسمت 18 (قسمت پایانی) اضافه شد
 • 27 ژانویه 2021
 • 0
 • 241 views
سریال های مشابه

دیدگاه کاربران