دانلود سریال میخواهم زنده بمانم

دانلود سریال میخواهم زنده بمانم

- - |

هما حقی ( سحر دولتشاهی ) و نامزدش ( پدرام شریفی ) به همراهِ خانواده حقی آماده می شوند تا برای شب تولدِ همایون حقی، پدرِ خانواده ( بابک کریمی ) او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه ی خانواده غافل گیر می شوند...

  • کیفیت 480p & 720p & 1080p
  • وضعیت پخش در حال پخش
  • شبکه نمایش خانگی
  • سال انتشار
  • سال های پخش 1399-1400
  • زبان
  • رده سنی برای تمام سنین

“دانلود سریال میخواهم زنده بمانم با کیفیت عالی”

“دانلود سریال میخواهم زنده بمانم با ترافیک نیم بها”

“قسمت پایانی (20) اضافه شد.”

 

“قسمت E01”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.8 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 973 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 475 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 281 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت E02”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 4.1 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.3 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 639 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 304 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 182 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت E03”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 4 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 510 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 249 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 150 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت E04”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 5.6 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.3 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 691 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 357 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 214 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت E05”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.5 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.4 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 743 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 355 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم ۲۰۵ مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت E06”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.7 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 599 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 286 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 168 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E07”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 4.1 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 530 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 252 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 152 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E08”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.7 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.3 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 676 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 330 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 199 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E09”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.8 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 946 مگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 475 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 235 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 143 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E10”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 548 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 276 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 169 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E11”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.8 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 912 مگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 479 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 242 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 147 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E12”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 4 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 612 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 302 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 182 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E13”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 551 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 262 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 158 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E14”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 4.8 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.3 مگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 698 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 356 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 221 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E15”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 621 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 308 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 186 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E16”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.5 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 927 مگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 486 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 237 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 146 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E17”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.8 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 528 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 249 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 150 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E18”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 852 مگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 439 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 215 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 135 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E19”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 1.8 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 634 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 326 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 199 مگابایت – 8.000 تومان*

****

“قسمت E20 ( قسمت پایانی )”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3 گیگابایت – 10.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.5 گیگابایت – 9.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 811 مگابایت – 9.000 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 385 مگابایت – 8.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 228 مگابایت – 8.000 تومان*

****

درباره سریال:

سریال “می‌خواهم زنده بمانم” به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی و به تهیه‌کنندگی محمد شایسته است. این سریال جدیدترین سریال شبکه خانگی است که در سال 1399 ساخته شده است. “می‌خواهم زنده بمانم” یک ملودرام عاشقانه است که در دهه ۶۰ روایت می‌شود.

بازیگران:

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، آناهیتا درگاهی، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی، مهدی صباغی، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار به هنرنمایی پرداخته اند.

خلاصه داستان:

هما حقی ( سحر دولتشاهی ) و نامزدش ( پدرام شریفی ) به همراهِ خانواده حقی آماده می شوند تا برای شب تولدِ همایون حقی، پدرِ خانواده ( بابک کریمی ) او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه ی خانواده غافل گیر می شوند…

*مطالب پیشنهادی*

دانلود سریال آقازاده

دانلود فیلم رقصنده

دانلود سریال موچین

دانلود فیلم حکایت دریا

دانلود فیلم هایلایت

دانلود سریال قورباغه

تیزر:

دلیل بروزرسانی
قسمت پایانی (20) اضافه شد.
  • 20 فوریه 2021
  • 0
  • 137 views
سریال های مشابه

دیدگاه کاربران