دانلود سریال گیسو با کیفیت Full HD

دانلود سریال گیسو با کیفیت Full HD

- - |

رضا (حسین یاری) در مخمصه‌ای افتاده که برای بیرون آمدن از آن به کمک سهیل (محمدرضا گلزار) و پیمان (هومن سیدی) نیاز دارد. اما نقشه آن‌ها آن‌طور که باید پیش نمی‌رود و اتفاقاتی رخ می‌دهد که کنترل اوضاع را از دست همه خارج می‌کند و …

 • کیفیت تمام کیفیت ها
 • وضعیت پخش در حال پخش
 • شبکه نمایش خانگی
 • سال انتشار
 • سال های پخش 1399-1400
 • زبان
 • رده سنی برای تمام سنین

“دانلود سریال گیسو با کیفیت عالی”

“دانلود سریال گیسو با ترافیک نیم بها”

“قسمت 22 (قسمت پایانی) اضافه شد”

 

“قسمت اول”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.37 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 734 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 468 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 293 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت دوم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.39 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 735 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 469 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 294 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت سوم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.36 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.73 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 726 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 463 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 290 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت چهارم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.88 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.99 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 1005.48 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 521 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 323 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت پنجم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.54 گیگابایت – 8.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.82 گیگابایت – 7.000 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 764 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 487 مگابایت – 6.200 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 305 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت ششم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.65 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.89 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 779 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 515 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 330 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت هفتم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.62 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.86 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 903 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 470 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 308 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت هشتم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.44 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 866 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 452 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 299 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت نهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.48 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.81 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 877 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 461 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 305 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت دهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.68 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.89 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 730 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 480 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 316 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت یازدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.43 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 864 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 466 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 299 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت دوازدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.35 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.74 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 945 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 459 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت سیزدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.41 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 850 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 460 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 297 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت چهاردهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.76 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 811 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 519 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 370 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت پانزدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.43 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.22 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 906 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 466 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 320 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت شانزدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.47 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.79 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 868 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 527 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 357 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت هفدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.52 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.81 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 879 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 499 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 314 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت هجدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.5 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.8 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 875 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 531 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 360 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت نوزدهم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.41 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.77 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 857 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 521 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 306 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت بیستم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.72 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.92 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 931 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 613 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 399 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت بیست یکم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.67 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 1.88 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 845 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 555 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 374 مگابایت – 6.000 تومان*

****

“قسمت بیست دوم”

*دانلود کیفیت BluRay با حجم 3.96 گیگابایت – 7.500 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p HQ با حجم 2.05 گیگابایت – 6.900 تومان*

*دانلود کیفیت 1080p با حجم 993 مگابایت – 6.600 تومان*

*دانلود کیفیت 720p با حجم 603 مگابایت – 6.500 تومان*

*دانلود کیفیت 480p با حجم 356 مگابایت – 6.000 تومان*

****

درباره سریال:

عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی مهدی گلستانه و هومن کبیری سریالی در نمایش خانگی بود که در آخرین روزهای اسفند سال 95 به نمایش خانگی آمد و پخش آن تا مردادماه سال 96 ادامه داشت.

اسم فصل دوم سریال عاشقانه به گیسو تغییر نام پیدا کرده است. فیلمنامه این سریال بیش از ۱۰ بار بازنویسی شده و همچنان بازنویسی طرح نهایی آن در حال انجام است.

بازیگران:

در سریال گیسو، برخی بازیگران “عاشقانه” در کنار بازیگرانی جدید حضور خواهند داشت.

محمدرضا گلزار، هومن سیدی، حسین یاری، ساره بیات، هانیه توسلی، مسعود رایگان، شمسی فضل الهی، علیرضا زمانی نسب، آزاده ریاضی، سانیا سالاری و… بازیگران این سریال هستند.

خلاصه فیلم:

رضا (حسین یاری) در مخمصه‌ای افتاده که برای بیرون آمدن از آن به کمک سهیل (محمدرضا گلزار) و پیمان (هومن سیدی) نیاز دارد. اما نقشه آن‌ها آن‌طور که باید پیش نمی‌رود و اتفاقاتی رخ می‌دهد که کنترل اوضاع را از دست همه خارج می‌کند و …

*مطالب پیشنهادی*

دانلود سریال آقازاده

دانلود فیلم رقصنده

دانلود سریال موچین

دانلود فیلم حکایت دریا

دانلود فیلم هایلایت

دانلود سریال قورباغه

تیزر:

دلیل بروزرسانی
قسمت 22 (قسمت پایانی) اضافه شد
 • گالری تصاویر
 • 9 آگوست 2020
 • 0
 • 1,295 views
سریال های مشابه

دیدگاه کاربران