فیلم فارسی | FilmFar30.ir

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

دانلود فیلم خفه گی با کیفیت Full HD

دانلود فیلم خفه گی با کیفیت Full HD

خلاصه داستان :صحرا مشرقی پرستار یک بیمارستان روانی است. مسعود سازگار همسرش را که ظاهرا دیوانه شده در این بیمارستان بستری می کند. صحرا مشرقی وقتی با همسر مسعود آشنا می شود، پی به حقایقی عجیب از زندگی آنها می برد و ناخواسته وارد ماجراهایی می شود ...

نسخه قانونی